ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัทเจียมพัฒนาเท็กซ์ไทล์ส จำกัด

 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัทเจียมพัฒนาเท็กซ์ไทล์ส จำกัด
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัท เจียมพัฒนาเท็กซ์ไทล์ส จำกัด ซึ่งนำโดยคุณเอนก เจียมพิทยานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารบริษัทเจียมพัฒนาเท็กซ์ไทล์ส จำกัด ได้ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ในงานแอ่วเฮือนไตลื้อ และร่วมฝึกประดิษฐ์งานหัตถกรรมดุนโลหะ และวาดภาพบนร่ม ในงานดังกล่าว ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 30 มกราคม 2558
 
เผยแพร่เมื่อ 30 มกราคม 2558 • การดู 803 ครั้ง
 
ย้อนกลับ