ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 28 ระหว่างวันที่ 15 - 22 ตุลาคม 2566 ณ สถาบันพิโมกข์มุข จังหวัดเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 28 ระหว่างวันที่ 15 - 22 ตุลาคม 2566 ณ สถาบันพิโมกข์มุข จังหวัดเชียงใหม่
 

มช. ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 28 ระหว่างวันที่ 15 - 22 ตุลาคม 2566 ณ สถาบันพิโมกข์มุข จังหวัดเชียงใหม่

โดยสามารถลงทะเบียนผ่านลิงค์ --> https://cmu.to/Hj0f8

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 053 943 625

ดาวน์โหลดกำหนดการได้ตามไฟล์ PDF ที่แนบมาด้านล่างนี้

 
เผยแพร่เมื่อ 19 กันยายน 2566 • การดู 663 ครั้ง
 
ย้อนกลับ