ขอแสดงความยินดีกับพ่อครูดิเรก สิทธิการ ผู้ได้รับมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2552 เนื่องในโอกาสที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2565 (สาขาทัศนศิลป์) จากกระทรวงวัฒนธรรม

ขอแสดงความยินดีกับพ่อครูดิเรก สิทธิการ ผู้ได้รับมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2552 เนื่องในโอกาสที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2565 (สาขาทัศนศิลป์) จากกระทรวงวัฒนธรรม
 

ขอแสดงความยินดีกับพ่อครูดิเรก สิทธิการ ผู้ได้รับมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2552

เนื่องในโอกาสที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2565 สาขาทัศนศิลป์

จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 

 
เผยแพร่เมื่อ 24 สิงหาคม 2566 • การดู 236 ครั้ง
 
ย้อนกลับ