ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2566

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2566
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2566 ที่จัดโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี ณ ข่วงวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566

 

 
เผยแพร่เมื่อ 1 สิงหาคม 2566 • การดู 2,891 ครั้ง
 
ย้อนกลับ