ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการคัดเลือก หรือสรรหา ผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการคัดเลือก  หรือสรรหา ผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้ดำเนินการคัดเลือก หรือสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติของบุคคล ผู้สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม ด้านศิลปวัฒนธรรมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนา โดยการมอบรางวัลดังกล่าวนั้น ได้เริ่มต้นขึ้นในปี  พ.ศ.2553  โดยคัดเลือกหรือสรรหา และมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ และศิลปินพื้นบ้าน ที่มีคุณูปการต่องานศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ประกาศ และ หลักเกณฑ์ฯ ได้ที่ https://cmu.to/HCxw8 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 053 943 638

 

 
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมประกาศ หลักเกณฑ์ แบบเสนอผลงาน การคัดเลือก หรือสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.pdf

เผยแพร่เมื่อ 18 กรกฎาคม 2566 • การดู 670 ครั้ง
 
ย้อนกลับ