ประชุมคณะกรรมการสรรหาหรือคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

ประชุมคณะกรรมการสรรหาหรือคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ (ACCL) เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาหรือคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 1) ในวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์

 
เผยแพร่เมื่อ 8 มิถุนายน 2566 • การดู 366 ครั้ง
 
ย้อนกลับ