ร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566

ร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ (ACCL) เข้าร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 เพื่อร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนา ณ ลานสักศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 28 เมษายน 2566

 
เผยแพร่เมื่อ 1 พฤษภาคม 2566 • การดู 671 ครั้ง
 
ย้อนกลับ