พิธีสระเกล้าดำหัวผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มช.

พิธีสระเกล้าดำหัวผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มช.
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ จัดพิธีสระเกล้าดำหัวผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ เพื่อแสดงความเคารพและร่วมอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้านนาให้สืบทอดและคงอยู่ต่อไป ในวันที่ 24 เมษายน 2566 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มช. 

 
เผยแพร่เมื่อ 24 เมษายน 2566 • การดู 971 ครั้ง
 
ย้อนกลับ