ร่วมจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมในการจัดประชุมสัญจรระหว่างมหาวิทยาลัยในสมาชิกที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566

ร่วมจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมในการจัดประชุมสัญจรระหว่างมหาวิทยาลัยในสมาชิกที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566
 

สำนักส่งเสริมศิปลวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ (ACCL) ร่วมจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมในการจัดประชุมสัญจรระหว่างมหาวิทยาลัยในสมาชิกที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566 เพื่อร่วมเผยแพร่ สืบสาน และต่อยอด ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 9 เมษายน 2566 ณ บริเวณลานสัก ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 10 เมษายน 2566 • การดู 161 ครั้ง
 
ย้อนกลับ