กิจกรรม Lanna Crafts Workshop การตัดตุงตั๋วเปิ้ง

กิจกรรม  Lanna Crafts Workshop การตัดตุงตั๋วเปิ้ง
 

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มช. จัดกิจกรรมกิจกรรม  Lanna Crafts Workshop การตัดตุงตั๋วเปิ้ง เพื่อเป็นการสืบสาน และต่อยอดองค์ความรู้ด้านประเพณี และศิลปวันธรรมล้านนา ในวันศุกณ์ที่ 7 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มช.

 
เผยแพร่เมื่อ 10 เมษายน 2566 • การดู 153 ครั้ง
 
ย้อนกลับ