กิจกรรม Workshop การทำอาหารโดย Chef Black

กิจกรรม Workshop การทำอาหารโดย Chef Black
 

กิจกรรม LOCALICIOUS PHENOMENON กิจกรรมเวิร์กช็อปว่าด้วยเรื่องอาหารพื้นถิ่น ร่วมเรียนรู้การทำอาหารด้วยวัตถุดิบจากท้องถิ่น วิธีการถนอมอาหาร การคิดค้นรสชาติแบบฉบับล้านนา วัฒนธรรมการกิน ฯลฯ รวมถึงร่วมรับประทานอาหารกลางวันจากอาหารฝีมือของตัวเอง นอกจากนี้ยังได้มี กิจกรรม" มหกรรมอาหาร กาดหมั้วไทลื้อลวงเหนือ"และกิจกรรม Workshop การทำน้ำผัก ที่เป็นอาหารที่ต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มทางอาหาร ในวันที่ 10 ธันวาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

 
เผยแพร่เมื่อ 10 ธันวาคม 2565 • การดู 278 ครั้ง
 
ย้อนกลับ