สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมรณรงค์งดรับของขวัญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2566 และในทุกโอกาสหรือเทศกาล

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมรณรงค์งดรับของขวัญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2566 และในทุกโอกาสหรือเทศกาล
 

No Gift Policy

ร่วมรณรงค์งดรับของขวัญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2566 และในทุกโอกาสหรือเทศกาล 

เปลี่ยนความปรารถนาดีด้วยบัตรอวยพร และสื่อออนไลน์แทนการให้ของขวัญ

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความโปร่งใส

 

 
เผยแพร่เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2565 • การดู 354 ครั้ง
 
ย้อนกลับ