คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากบริษัท Concept Land 9 เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา และทำกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากบริษัท Concept Land 9 เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา และทำกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
 

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากบริษัท Concept Land 9 เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา และทำกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมงานหัตถกรรมล้านนา การประดิษฐ์โคมล้านนายี่เป็ง และการประดิษฐ์ตุงไส้หมู ในวันเสาร์ ที่ 24 กันยายน 2565

 

 

 
เผยแพร่เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2565 • การดู 47 ครั้ง
 
ย้อนกลับ