คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนต้นเเก้วผดุงพิทยาลัย ทัศนศึกษาและทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนต้นเเก้วผดุงพิทยาลัย ทัศนศึกษาและทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนต้นเเก้วผดุงพิทยาลัย ทัศนศึกษาและทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม งานหัตถกรรมล้านนา การทำหลามปลาและการทำขนมสอดไส้ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2565

 

 
เผยแพร่เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2565 • การดู 35 ครั้ง
 
ย้อนกลับ