ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ International Architecture Workshop เข้าศึกษาสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา มช.

ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ International Architecture Workshop เข้าศึกษาสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา มช.
 

ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ International Architecture Workshop เข้าศึกษาสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา มช. ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ International Architecture Workshop ระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ศึกษาแหล่งเรียนรู้สถาปัตยกรรมเมืองเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2565

 

 
เผยแพร่เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2565 • การดู 136 ครั้ง
 
ย้อนกลับ