คณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

คณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565

 

 
เผยแพร่เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2565 • การดู 27 ครั้ง
 
ย้อนกลับ