คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนป่าซาง เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนป่าซาง เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนป่าซาง เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565

 

 
เผยแพร่เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2565 • การดู 28 ครั้ง
 
ย้อนกลับ