คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง จ. ลำพูน เข้าศึกษาดูงานและทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง จ. ลำพูน  เข้าศึกษาดูงานและทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง จ. ลำพูน  เข้าศึกษาดูงานและทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม การทำโคมกระบอก เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน พร้อมทั้งเรียนรู้งานด้านหัตถกรรมล้านนา   ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565

 

 
เผยแพร่เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2565 • การดู 311 ครั้ง
 
ย้อนกลับ