คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านเเม่กึ๊ด และโรงเรียนวัดสาเเล จังหวัดลำปาง ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านเเม่กึ๊ด และโรงเรียนวัดสาเเล จังหวัดลำปาง ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเเม่กึ๊ด และโรงเรียนวัดสาเเล จังหวัดลำปาง เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน ทางด้านวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนา

 
เผยแพร่เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2565 • การดู 166 ครั้ง
 
ย้อนกลับ