คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านเเม่กึ๊ดเเละโรงเรียนวัดสาเเล จังหวัดลำปาง ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านเเม่กึ๊ดเเละโรงเรียนวัดสาเเล จังหวัดลำปาง ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านเเม่กึ๊ดเเละโรงเรียนวัดสาเเล จังหวัดลำปาง ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน ทางด้านวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนา ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565

 
เผยแพร่เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2565 • การดู 27 ครั้ง
 
ย้อนกลับ