พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ไทย ประจำปี 2565

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ไทย ประจำปี 2565
 

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ไทย ประจำปี 2565 รางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ จากสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย ซึ่งรางวัลดังกล่าวพิจารณามอบให้แก่พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของไทย ที่มีผลงานโดดเด่นในด้านต่างๆ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินงานของหน่วยงานและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศไทย ทั้งนี้ จะมีพิธีมอบรางวัลดังกล่าว ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์การประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ (Thai National Committee for International Council of Museum: ICOM) เป็นประธานในพิธีฯ

 
เผยแพร่เมื่อ 21 ตุลาคม 2565 • การดู 192 ครั้ง
 
ย้อนกลับ