ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 27 ระหว่างวันที่ 23-30 ตุลาคม 2565

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 27 ระหว่างวันที่  23-30 ตุลาคม 2565
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 27 ระหว่างวันที่  23-30 ตุลาคม 2565 ณ สถาบันพิโมกข์มุข จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีค่าลงทะเบียน จำนวน 2,700 บาท  

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่-->  https://cmu.to/xPf1l

โดยสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อบัญชี : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เลขที่ 667-293558-0      

กรุณานำส่งหลักฐานการโอนเงินทางโทรสารหมายเลข 053-222680, 053-943625    หรือส่ง Email :artculture.cmu@gmail.com

สอบถาม โทร. 053-943 635 คุณวนิดา 053-943634 คุณชนาภา,  053-943625 คุณวาสนา  

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและกำหนดการได้ที่ไฟล์ PDF ด้านล่างนี้!!

 
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง PR -โครงการฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปี 2566 ครั้ง.pdf

เผยแพร่เมื่อ 19 กันยายน 2565 • การดู 316 ครั้ง
 
ย้อนกลับ