ร่วมพิธีมุทิตาจิต ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2565

ร่วมพิธีมุทิตาจิต ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2565
 

คณะผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากร สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีมุทิตาจิต ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2565 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดขึ้น โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมทั้งได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ นางสาว ปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการสำนักฯ ซึ่งเป็นผู้ที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2565 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565

 
เผยแพร่เมื่อ 19 กันยายน 2565 • การดู 298 ครั้ง
 
ย้อนกลับ