อ่านฟรี!! วารสารร่มพยอม (e-Magazine)

อ่านฟรี!! วารสารร่มพยอม (e-Magazine)
 

อ่านฟรี!! วารสารร่มพยอม ในรูปแบบ e-Magazine

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. เปิดให้อ่านฟรี วารสารร่มพยอม ในรูปแบบ e-Magazine ซึ่งเป็นวารสารด้านศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึงบทความด้านศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย จากนักวิชาการและนักเขียนผู้มีองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมจากหลายสาขา

สามารถเข้าไปอ่านวารสารร่มพยอม ในรูปแบบ e-Magazine ได้ที่ --> https://cmu.to/HNXXn

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: โทรศัพท์ 0 5394 3625, 6 

ติดตามข่าวสารอื่นๆ จากสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผ่านช่องทาง

Facebook: https://cmu.to/XXOuX

Website: https://cmu.to/MdhNS

Line Official: https://cmu.to/5k6mn

YouTube: https://cmu.to/RKPi4

#สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมช. #พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา #วารสารด้านศิลปวัฒนธรรม #วารสารร่มพยอม #ศิลปวัฒนธรรม

 
เผยแพร่เมื่อ 15 สิงหาคม 2565 • การดู 1,505 ครั้ง
 
ย้อนกลับ