โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เข้าศึกษาดูงานภายในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เข้าศึกษาดูงานภายในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 6 พร้อมคณาจารย์จากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เข้าศึกษาดูงานภายในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ในวันที่ 7 เเละ 9 มิถุนายน 2565

ศึกษาด้านวิถีชีวิต สถาปัตยกรรม รวมไปถึงนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ฯ ได้เเก่

- นิทรรศการเรือนทรงอาณานิคมคิวรีเปอล์

- นิทรรศการข้าวของเครื่องใช้เรือนไทลื้อ

- นิทรรศการภูมิปัญญาสล่าสร้างเรือน

เเละเข้าร่วมกิจกรรม Workshop การตัดตุงล้านนา

รวมไปถึงเดินชมเรือนโบราณล้านนาโดยรอบ

 
เผยแพร่เมื่อ 6 สิงหาคม 2565 • การดู 638 ครั้ง
 
ย้อนกลับ