กิจกรรมธรรมะบรรยาย โดยพระราชวชิรคุณ อดุลธรรมญาณนิวิฐฯ

กิจกรรมธรรมะบรรยาย โดยพระราชวชิรคุณ อดุลธรรมญาณนิวิฐฯ
 

กิจกรรมธรรมะบรรยาย โดยพระราชวชิรคุณ อดุลธรรมญาณนิวิฐฯ วัดดอยพระเจ้าตนหลวง อ.แม่ริม แก่คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 19 กรกฏาคม 2565 ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

 
เผยแพร่เมื่อ 4 สิงหาคม 2565 • การดู 514 ครั้ง
 
ย้อนกลับ