โครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา

โครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา
 

โครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในระหว่างวันที่ 11 - 14 สิงหาคม 2565 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จ.ลำพูน

 

ร่วมทำบุญผ่านทาง บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ชื่อบัญชี  สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เลขที่บัญชี  667-293-558-0

 

หน่วยงานแจ้งร่วมทำบุญได้ที่ --> https://cmu.to/cfcPY 

 

กรอกใบสมัครได้ที่ --> https://cmu.to/moj2t  (ปิดรับสมัครแล้ว)

นำส่งใบโอนเงินทางโทรสาร (Fax.) หมายเลข 053 943 625, 053 222 680
หรือ Email: artculture.cmu@gmail.com
 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 3 สิงหาคม 2565 หรือปิดรับสมัครฯ เมื่อมีผู้สมัครครบ 100 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 053 943 625, 053 943 634, 053 943 631

 
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารในโครงการ.pdf

เผยแพร่เมื่อ 21 กรกฎาคม 2565 • การดู 275 ครั้ง
 
ย้อนกลับ