แนวทางการปรับตัวของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในยุค Digital Transformation

แนวทางการปรับตัวของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในยุค Digital Transformation
 
 

บทสัมภาษณ์แนวทางการปรับตัวของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในยุค Digital Transformation

 
เผยแพร่เมื่อ 12 กรกฎาคม 2565 • การดู 57 ครั้ง
 
ย้อนกลับ