พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ 30 ปี

พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ 30 ปี
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีทำบุญเนื่องวันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ 30 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคล และส่งเสริม รักษา สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ทายาทเจ้าของเรือน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 ณ เรือนทรงปั้นหยา (อนุสารสุนทร) สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภายในงานยังได้มีการมอบเกียรติบัตรประกาศให้กับชมรมฮักตั๋วเมือง สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ที่มีคุณูปการให้กับสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมีคุณนงเยาว์ อินทวัน เป็นผู้แทนรับมอบ 

นอกจากนี้ ยังได้มีการแสดงชุด "ลาว ม่าน ล้านนา" โดยมีการขับร้องเพลง ลาวดวงเดือน โดยรองศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รองผู้อำนวยการสำนักฯ การบรรเลงเพลง "เจ้าพระยาสู่อิรวดี" โดยอาจารย์นำภาค ศรีบัณฑิตมงคล การบรรเลงเพลง เจ้านางน้อย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติพล กันตีวงศ์ การบรรเลงเพลงมยุราภิรมย์ และแสดงฟ้อนรำ โดย ดร.ตวงพร มีทรัพย์ คณะวิจิตรศิลป์ และวงดนตรีบรรเลง String Ensemble ควบคุมโดยอาจารย์สมัคร กาใจคำ ณ บริเวณหน้าเรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอร์) อีกด้วย

- รับชมไฮไลท์VDO งานครบรอบ 30 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. --> https://cmu.to/WZZE5

- รับชมการแสดงดนตรี "ลาว ม่าน ล้านนา" เพลง ลาวดวงเดือน ขับร้องโดย รศ.มาณพ มานะแซม --> https://cmu.to/Z0ch7

- รับชมการแสดงดนตรี "ลาว ม่าน ล้านนา" เพลง จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี โดยอาจารย์นำภาค ศรีบัณฑิตมงคล-- > https://cmu.to/XmyEu

- รับชมการแสดงดนตรี "ลาว ม่าน ล้านนา" เพลง เจ้านางน้อย โดย ผศ.ดร.ธิติพล กันตีวงศ์ --> https://cmu.to/GUt-0

- รับชมการแสดงดนตรี "ลาว ม่าน ล้านนา" เพลง เพลงมยุราภิรมย์ แสดงฟ้อนรำโดย ดร.ตวงพร มีทรัพย์ -- > https://cmu.to/FAOIc

 

 

 
เผยแพร่เมื่อ 8 กรกฎาคม 2565 • การดู 150 ครั้ง
 
ย้อนกลับ