เชิญรับชม Facebook Live เเอ่วทิพย์ออนไลน์ อยู่บ้านบ่าดาย ก็ได้ความรู้ : พิธีบวงสรวงบรรพกษัตริย์ อารักษ์หลวงนครเชียงใหม่

เชิญรับชม Facebook Live เเอ่วทิพย์ออนไลน์ อยู่บ้านบ่าดาย ก็ได้ความรู้ : พิธีบวงสรวงบรรพกษัตริย์ อารักษ์หลวงนครเชียงใหม่
 

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญชวนทุกท่านรับชม เเอ่วทิพย์ออนไลน์ อยู่บ้านบ่าดาย ก็ได้ความรู้

ในหัวข้อ "พิธีบวงสรวงบรรพกษัตริย์ อารักษ์หลวงนครเชียงใหม่"

ประเพณีฟ้อนบวงสรวงบรรพกษัตริย์อารักษ์หลวงแห่งนครเชียงใหม่

ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตระหนักถึงพระปรีชาชาญของเหล่าบรรพกษัตริย์แห่งนครเชียงใหม่ในอดีต

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์มาณพ มานะเเซม

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 - 11.00 น.

 

รับชมเเละติดตามผ่าน Facebook Page :CMU Lanna House Museum พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

https://www.facebook.com/CMULHM

 
เผยแพร่เมื่อ 23 มิถุนายน 2565 • การดู 207 ครั้ง
 
ย้อนกลับ