สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ร่วมหารือภาคีเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนาสันป่าตอง นำร่องชุมชนต้นแบบการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ร่วมหารือภาคีเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนาสันป่าตอง นำร่องชุมชนต้นแบบการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา
 

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จัดกิจกรรมพบปะเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการเรือนพื้นถิ่นล้านนา “เฮือนเก่า เฮาฮักษา” ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการหารือร่วมกับภาคีเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนาสันป่าตอง พร้อมด้วยอาจารย์รุ่งโรจน์ เปี่ยมยศศักดิ์ หัวหน้าศูนย์อนุรักษ์เรือนโบราณล้านนาสันป่าตอง ผู้แทนทายาทเจ้าของเรือนโบราณล้านนาในพื้นที่ชุมชนสันป่าตอง ร่วมวางแนวทางในการบริหารจัดการและการสร้างความร่วมมือ ภายหลังจากที่ได้มีการดำเนินงานโครงการเรือนพื้นถิ่นล้านนา “เฮือนเก่า เฮาฮักษา” ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวนั้น สามารถพัฒนาและต่อยอดสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการเป็นต้นแบบการอนุรักษ์เรือนโบราณให้กับชุมชนอื่นๆ ต่อไป พร้อมกันนี้คณะเครือข่ายฯ ยังได้เข้าเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เพื่อนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ภายในเรือนที่ได้ทำการอนุรักษ์ในชุมชนสันป่าตองเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชนต่อไป 

 
เผยแพร่เมื่อ 26 มีนาคม 2565 • การดู 401 ครั้ง
 
ย้อนกลับ