ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้าน ให้แก่ พ่อครูสายัณห์ คำทิพย์โพธิ์ทอง (ผู้ได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2559)

ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้าน ให้แก่ พ่อครูสายัณห์ คำทิพย์โพธิ์ทอง (ผู้ได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2559)
 

นายต่อพงษ์ เสมอใจ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางสาวฐาปนีย์ เครือระยา บุคลากรฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักฯ และผู้แทนบุคลากรสำนักฯ ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้าน ให้แก่ พ่อครูสายัณห์ คำทิพย์โพธิ์ทอง (ผู้ได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2559 สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน เพื่อร่วมบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น) ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2565 ณ บ้านป๊อก ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 26 มีนาคม 2565 • การดู 355 ครั้ง
 
ย้อนกลับ