การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "Re-learn การทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "Re-learn การทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้” เพื่อให้ความรู้ด้านการจัดทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ภายในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา โดยมี นายสมศักดิ์ จีรัตน์ (หัวหน้าหน่วยวิจัยและพัฒนาอินทรีย์ชีวภาพ) ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. 

 
เผยแพร่เมื่อ 15 มีนาคม 2565 • การดู 518 ครั้ง
 
ย้อนกลับ