คณาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

คณาจารย์และนักศึกษารายวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น และวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปูรณ์ ขวัญสุวรรณ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ในวันที่  23  กุมภาพันธ์ 2565  

 
เผยแพร่เมื่อ 15 มีนาคม 2565 • การดู 577 ครั้ง
 
ย้อนกลับ