อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

อาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าทัศนศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. เพื่อศึกษารูปแบบวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตผ่านการจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ภายในเรือนโบราณล้านนา พร้อมทั้งเข้าชมนิทรรศการ ณ เรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์) และนิทรรศการภูมิปัญญาสล่าสร้างเรือนภายในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

 
เผยแพร่เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2565 • การดู 359 ครั้ง
 
ย้อนกลับ