ร่วมแสดงความขอบคุณและแสดงความยินดีกับคณบดีคณะสถาปัตยกรรม มช.

ร่วมแสดงความขอบคุณและแสดงความยินดีกับคณบดีคณะสถาปัตยกรรม มช.
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมแสดงความขอบคุณศาสตราจารย์ ดร. ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรม มช. ที่ปรึกษาโครงการ The U.S. Ambassadors Fund for Cultural Preservation (AFCP) 2019 “Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang Mai” และร่วมแสดงความยินดีในโอกาสได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ทางด้านสถาปัตยกรรม ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ณ คณะสถาปัตยกรรม มช.

 
เผยแพร่เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2565 • การดู 359 ครั้ง
 
ย้อนกลับ