นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรม มช. เข้าศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรม มช. เข้าศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แผ่นดิน อุนจะนำ นำนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรม มช. เข้าศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา เพื่อเรียนรู้รูปแบบสถาปัตยกรรมและโครงสร้างเรือนโบราณล้านนา รวมไปถึงศึกษาส่วนประกอบภายในของเรือนโบราณล้านนา ภายในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา วันที่ 27 มกราคม 2565 

 
เผยแพร่เมื่อ 31 มกราคม 2565 • การดู 403 ครั้ง
 
ย้อนกลับ