ให้การต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ และคุณนุสรา เตียงเกตุ

ให้การต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ และคุณนุสรา เตียงเกตุ
 

ให้การต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ และคุณนุสรา เตียงเกตุ ในวันที่ 21 มกราคม 2565 

 
เผยแพร่เมื่อ 21 มกราคม 2565 • การดู 188 ครั้ง
 
ย้อนกลับ