การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเรือนกาแล (พญาวงศ์) ครั้งที่ 2

การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเรือนกาแล (พญาวงศ์) ครั้งที่ 2
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์  เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเรือนกาแล (พญาวงศ์)  ครั้งที่ 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมตรวจรับฯ ในวันที่ 21 มกราคม 2565  ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 31 มกราคม 2565 • การดู 203 ครั้ง
 
ย้อนกลับ