ให้การต้อนรับอาจารย์เอนก นาวิกมูล ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2563 และคณะ

ให้การต้อนรับอาจารย์เอนก นาวิกมูล ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2563  และคณะ
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับอาจารย์เอนก นาวิกมูล ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2563  และคณะ ที่เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในเรือนทรงอาณานิคมคิวรีเปอร์ และเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา ในวันที่ 7 มกราคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

 
เผยแพร่เมื่อ 8 มกราคม 2565 • การดู 44 ครั้ง
 
ย้อนกลับ