พิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี พ.ศ. 2565

พิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี พ.ศ. 2565
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคลของคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 7 มกราคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

 
เผยแพร่เมื่อ 8 มกราคม 2565 • การดู 52 ครั้ง
 
ย้อนกลับ