เปิดให้ดาวน์โหลดปฏิทินล้านนา ปี พ.ศ. 2565 ฉบับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำโดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. 

เปิดให้ดาวน์โหลดปฏิทินล้านนา ปี พ.ศ. 2565 ฉบับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำโดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. 
 

เปิดให้ดาวน์โหลดปฏิทินล้านนา ปี พ.ศ. 2565 ฉบับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำโดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. 
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดปฏิทินล้านนา ปี พ.ศ. 2565 ฉบับเต็ม ได้ที่ -- > https://art-culture.cmu.ac.th/Lanna/calendar/2565 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053 943 925 -6

 
เผยแพร่เมื่อ 28 ธันวาคม 2564 • การดู 24,199 ครั้ง
 
ย้อนกลับ