กิจกรรม Facebook Live เเอ่วทิพย์ออนไลน์ อยู่บ้านบ่าดาย ก็ได้ความรู้ ในหัวข้อ “วัฒนธรรมการกินอยู่ของชาวล้านนา ในฤดูหนาว”

กิจกรรม Facebook Live เเอ่วทิพย์ออนไลน์ อยู่บ้านบ่าดาย ก็ได้ความรู้ ในหัวข้อ “วัฒนธรรมการกินอยู่ของชาวล้านนา ในฤดูหนาว”
 

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Facebook Live เเอ่วทิพย์ออนไลน์ อยู่บ้านบ่าดาย ก็ได้ความรู้ ในหัวข้อ “วัฒนธรรมการกินอยู่ของชาวล้านนา ในฤดูหนาว”  โดยมีรองศาสตราจารย์ มาณพ มานะเเซม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เเละอาจารย์ ดร.สราวุธ รูปิน อาจารย์ประจำสาขาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินรายการ บอกเล่าวิถีชีวิตวัฒนธรรมการกินของชาวล้านนาในฤดูหนาว ภูมิปัญญาล้านนาในการบริหารจัดการน้ำ และเหมืองฝายล้านนาในอดีต ในวันที่ 18 ธันวาคม 2564 

รับชมย้อนหลังผ่าน https://www.facebook.com/CMULHM/videos/434663414806121

 

 

 

 
เผยแพร่เมื่อ 27 ธันวาคม 2564 • การดู 64 ครั้ง
 
ย้อนกลับ