คณาจารย์และนักศึกษากระบวนวิชาวัสดุและการก่อสร้างเบื้องต้น คณะสถาปัตยกรรม มช. เข้าทัศนศึกษาและเรียนรู้รูปแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา

คณาจารย์และนักศึกษากระบวนวิชาวัสดุและการก่อสร้างเบื้องต้น คณะสถาปัตยกรรม มช.  เข้าทัศนศึกษาและเรียนรู้รูปแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา
 

คณาจารย์และนักศึกษากระบวนวิชาวัสดุและการก่อสร้างเบื้องต้น คณะสถาปัตยกรรม มช.  เข้าทัศนศึกษาและเรียนรู้รูปแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา ในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 

 
เผยแพร่เมื่อ 8 ธันวาคม 2564 • การดู 83 ครั้ง
 
ย้อนกลับ