กิจกรรม LIVE เเอ่วทิพย์ออนไลน์ อยู่บ้านบ่าดาย ก็ได้ความรู้ การสาธิตทำโคมล้านนา ในประเพณียี่เป็ง “โคมหูกระต่าย”

 กิจกรรม LIVE เเอ่วทิพย์ออนไลน์ อยู่บ้านบ่าดาย ก็ได้ความรู้ การสาธิตทำโคมล้านนา ในประเพณียี่เป็ง “โคมหูกระต่าย”
 

กิจกรรม LIVE เเอ่วทิพย์ออนไลน์ อยู่บ้านบ่าดาย ก็ได้ความรู้ การสาธิตทำโคมล้านนา ในประเพณียี่เป็ง “โคมหูกระต่าย” 

ผ่าน Facebook Live : CMU Lanna House Museum พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

ในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564

 
เผยแพร่เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2564 • การดู 41 ครั้ง
 
ย้อนกลับ