Scoop พิเศษ The North องศาเหนือ : เที่ยวทิพย์ สื่อสาร สืบสาน ผ่านนิวนอร์มอลยี่เป็ง จ.เชียงใหม่ ไปกับพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

Scoop พิเศษ The North องศาเหนือ : เที่ยวทิพย์ สื่อสาร สืบสาน ผ่านนิวนอร์มอลยี่เป็ง จ.เชียงใหม่ ไปกับพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

รับชม Scoop พิเศษ The North องศาเหนือ : เที่ยวทิพย์ สื่อสาร สืบสาน ผ่านนิวนอร์มอลยี่เป็ง จ.เชียงใหม่ ไปกับพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

รายการ The North องศาเหนือ เผยแพร่ Scoop พิเศษ เที่ยวทิพย์ สื่อสาร สืบสาน ผ่านนิวนอร์มอลยี่เป็ง จ.เชียงใหม่ โดยถ่ายทอดเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในการปรับตัวโดยการใช้สื่อออนไลน์เพื่อเชื่อมผู้คนให้เข้าถึงวิถีชีวิตเเละเอกลักษณ์ทั้งเรือนโบราณเเละชาวล้านนา ในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โควิด-19 โดยสื่อสารกับผู้คนที่ไม่สามารถเข้าเยี่ยมชมเรียนรู้ได้ตามปกติได้ อีกทั้งยังเป็นต้นแบบให้ชุมชนอื่นๆ เกิดแนวคิดไอเดียไปปรับใช้เกี่ยวกับแนวคิดการปรับตัวของพิพิธภัณฑ์เรือนล้านนาโบราณ มช. 

รับชม Scoop พิเศษ The North องศาเหนือ เที่ยวทิพย์ สื่อสาร สืบสาน ผ่านนิวนอร์มอลยี่เป็ง จ.เชียงใหม่ ไปกับพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ได้ที่ --> https://cmu.to/LqrxE

 
เผยแพร่เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2564 • การดู 53 ครั้ง
 
ย้อนกลับ