กิจกรรม LIVE เเอ่วทิพย์ออนไลน์ อยู่บ้านบ่าดาย ก็ได้ความรู้ ในหัวข้อ “ยี่เป็งประเพณี วิถีล้านนา”

กิจกรรม LIVE เเอ่วทิพย์ออนไลน์ อยู่บ้านบ่าดาย ก็ได้ความรู้ ในหัวข้อ “ยี่เป็งประเพณี วิถีล้านนา”
 

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม LIVE เเอ่วทิพย์ออนไลน์ อยู่บ้านบ่าดาย ก็ได้ความรู้ ในหัวข้อ “ยี่เป็งประเพณี วิถีล้านนา" โดยมี อาจารย์สนั่น ธรรมธิ ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา เป็นวิทยากรการบรรยายเพื่อให้ความรู้และข้อมูลในประเพณียี่เป็ง ผ่านFacebook Page CMU Lanna House Museum พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 

 
เผยแพร่เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2564 • การดู 44 ครั้ง
 
ย้อนกลับ