ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศสำนักฯ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริ.pdf

เผยแพร่เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2564 • การดู 338 ครั้ง
 
ย้อนกลับ