ให้การสัมภาษณ์สื่อ Thai PBS

ให้การสัมภาษณ์สื่อ Thai PBS
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ให้การสัมภาษณ์สื่อมวลชน สำนักเครือข่ายสาธารณะ (ส.ส.ท.) The North องศาเหนือ Thai PBS ในประเด็นการปรับตัวของพิพิธภัณฑ์เรือนล้านนาโบราณ มช. โดยการใช้สื่อออนไลน์หลากหลายรูปแบบ เพื่อเชื่อมผู้คนให้เข้าถึงวิถีชีวิตเเละเอกลักษณ์ทั้งเรือนโบราณเเละชาวล้านนา สอดคล้องกับการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โควิด-19 ให้ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมเรียนรู้ได้ตามปกติผ่านสื่อออนไลน์ ในวันที่  12 - 13 พฤศจิกายน 2564 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

 
เผยแพร่เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2564 • การดู 44 ครั้ง
 
ย้อนกลับ