ร่วมรับประทานอาหารค่ำ ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

ร่วมรับประทานอาหารค่ำ ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
 

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  พร้อมด้วย คุณชนินทร์ อุรพีพัฒนพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทโกลเดน คอททัน แอนด์ แมชีนเนอรี่ จำกัด ร่วมรับประทานอาหารค่ำ ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กับนายมัทสึโมะโตะ ฮิโรชิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และ Mr.KURIYAMA Masayuki ผู้อำนวยการบริหาร Japan Foundation สำนักงานกรุงเทพฯ พร้อมพบปะพูดคุยเกี่ยวกับ นิทรรศการสัญจรสู่จังหวัดเชียงใหม่ โอะกุริโมโนะ สุนทรียะแห่งการให้และได้คืนกลับ  The Beauty of Exchanging Gifts in Japan: Giving Shape to One’s Thoughts and Emotions ที่จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน – วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564  ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 
เผยแพร่เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2564 • การดู 237 ครั้ง
 
ย้อนกลับ