การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเรือนกาแล (พญาวงศ์) ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเรือนกาแล (พญาวงศ์)  ครั้งที่ 1/2564
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์  เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเรือนกาแล (พญาวงศ์)  ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมตรวจรับฯ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2564 • การดู 577 ครั้ง
 
ย้อนกลับ